Oferta dla kandydatów

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

XXIV Liceum Ogólnokształcące

1al - klasa menedżerska pod patronatem Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej
1bl - klasa nauk o zdrowiu
1cl - klasa nauk społecznych pod patronatem Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych "Znam Prawo" w Lublinie
1dl - klasa politologiczno-prawna
1el - klasa sportowa w dyscyplinie piłka siatkowa dziewcząt
1fl - klasa sportowa w dyscyplinie piłka ręczna dziewcząt i chłopców
1nl - klasa sportowa w dyscyplinie piłka nożna dziewcząt
1sl - klasa sportowa w dyscyplinie piłka nożna chłopców

Regulamin rekrutacji do XXIV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2017/2018

Kryteria oceny sprawności fizycznej dla klas sportowych
Terminy prób sprawności fizycznej
Dokumenty dla klas sportowych

Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie

1at, 1bt - zawód technik żywienia i usług gastronomicznych
1ct - zawód technik obsługi turystycznej
1dt, 1ht - zawód technik hotelarstwa
1et - zawód kelner

Regulamin rekrutacji do Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego na rok szkolny 2017/2018

Orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Branżowa Szkoła Gastronomiczna I stopnia

1bs - zawód kucharz

Regulamin rekrutacji do Branżowej Szkoły Gastronomicznej I stopnia na rok szkolny 2017/2018

Orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu