Oferta dla kandydatów

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

XXIV Liceum Ogólnokształcące

1al - klasa menedżerska pod patronatem Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej
1bl - klasa nauk o zdrowiu
1cl - klasa nauk społecznych pod patronatem Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych "Znam Prawo" w Lublinie
1dl - klasa politologiczno-prawna
1nl - klasa sportowa w dyscyplinie piłka ręczna dziewcząt i piłka nożna dziewcząt
1sl - klasa sportowa w dyscyplinie piłka nożna chłopców

Regulamin rekrutacji do XXIV Liceum Ogólnokształcącego
Klasy 1nl, 1sl - deklaracja przystąpienia do prób sprawności fizycznej
Klasy 1nl, 1sl - oświadczenie o stanie zdrowia w dniu prób sprawności fizycznej
Terminy prób sprawnościowych klas 1nl i 1sl:
- 28 maja 2018 r. godz. 10:00 – piłka ręczna dziewcząt
- 29 maja 2018 r. godz. 10:00 – piłka nożna dziewcząt
- 30 maja 2018 r. godz. 10:00 – piłka nożna chłopców

Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie

1at, 1bt - zawód technik żywienia i usług gastronomicznych
1ct - zawód technik obsługi turystycznej
1dt - zawód technik hotelarstwa

Regulamin rekrutacji do Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego
Orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Branżowa Szkoła Gastronomiczna I stopnia

1bg - zawód kucharz

Regulamin rekrutacji do Branżowej Szkoły Gastronomicznej I stopnia
Orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu