Dokumenty dla klas sportowych

Deklaracja przystąpienia do prób-sprawności fizycznej.pdf

Oświadczenie o stanie zdrowia w dniu prób.pdf