Zapraszamy do XXIV Liceum Ogólnokształcącego

Drodzy Gimnazjaliści z myślą o Waszej przyszłości edukacyjno – zawodowej przygotowaliśmy  bogatą ofertę edukacyjną na rok szkolny 2015/2016


STAWIAMY NA NOWOCZESNOŚĆ OFERUJĄC KSZTAŁCENIE W KLASACH:

 • matematyczno – informatycznej
 • biologiczno – chemicznej
 • nauk społecznych
 • politologiczno – prawnej
 • profilowanej w piłce nożnej dziewcząt
 • sportowej – dyscyplina: piłka siatkowa dziewcząt
 • sportowej - dyscyplina: piłka ręczna dziewcząt i chłopców
 • sportowej – dyscyplina: piłka nożna chłopców

Nasze atuty:

 • Kształcenie zgodne ze standardami europejskimi
 • Zajęcia dodatkowe przygotowujące do matury
 • Indywidulany wybór języków obcych
 • Realizacja projektów unijnych
 • Kompetentna kadra, większość nauczycieli to egzaminatorzy
 • Współpraca z uczelniami wyższymi
 • Pracownie przedmiotowe z nowoczesnym wyposażeniem
 • Wsparcie w planowaniu kariery zawodowej
 • Pomoc pedagoga i psychologa szkolnego
 • Bezpieczna i przyjazna atmosfera nauki
 • Monitoring, ochrona, opieka medyczna
 • Atrakcyjna i efektywna oferta dla uczniów z niepełnosprawnością

Mamy tradycję, z której jesteśmy dumni:

 • Program Wychowawczy realizowany w myśl nauczania Patrona Szkoły
 • Kształtujemy postawy patriotyczne i obywatelskie
 • Organizujemy Ogólnopolski Przegląd Form Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II oraz Konkurs Wiedzy o Prawie dla gimnazjalistów
 • Stypendia dla zdolnej młodzieży  fundowane przez Radę Pedagogiczną
 • Aktywny udział uczniów w  szeregu działań prospołecznych
 • Mamy tytuł Stacja Kultury 2013

U nas każdy uczeń może:

 • Brać udział w programach i projektach unijnych;
 • Rozwijać talenty: taneczny, językowy, aktorski,  prawniczy i wiele innych
 • Śpiewać w szkolnym chórze "Sensorium", występować w szkolnym teatrze „Pierwsze Kroki”
 • Uczęszczać na dodatkowe zajęcia w ramach konsultacji
 • Rozwijać sprawność fizyczną
 • Angażować się w działalność charytatywną